autokorelacija


autokorelacija
autocorrelation
* * *
• autocorrelation

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.